SOPHOS Email

SOPHOS Email łączy w sobie funkcjonalności bramki pocztowej, czyli pełnej kontroli nad pocztą przychodzącą i wychodzącą oraz zarządzania z poziomu konsoli w chmurze wraz ze wsparciem sztucznej inteligencji w skanowaniu poczty.

Filtr antyspamowy:

Doskonale identyfikuje wiadomości typu spam niezależnie od użytego w nich języka czy treści, używając wielu różnych metod wykrywania niechcianej poczty.

Ochrona przed linkami z opóźnionym czasem kliknięcia:

SOPHOS Email wykrywa w wiadomościach linki mogące aktywować się po czasie i blokuje je natychmiast.

Ochrona przed ransomware:

Wykrywanie ransmoware’u w załącznikach pocztowych dzieki najnowszej technologii heurystycznej oraz uczeniu maszynowemu.

Łatwe zarządzenie pocztą:

Umożliwia użytkownikom samodzielne zarządzanie folderem kwarantanny oraz definiowanie indywidualnych czarnych-/białych list poprzez specjalny portal użytkownika.

Filtr reputacyjny:

Nieustannie rozpoznaje i odrzuca do 90% niechcianej poczty w oparciu o filtry reputacji zanim wiadomość zostanie przekazana do odbiorcy.

Zatrzymuje malware:

Blokuje wirusy, wyłudzanie danych poprzez podszywanie się pod inne organizacje oraz niechcianą korespondencję używając dwóch komercyjnych silników antywirusowych, sprawdzania typów MIME oraz filtrów rozszerzeń.

Synchronizacja z usługami katalogowymi:

integracja z Active Directory oraz Azure Active Directory automatycznie synchronizuje użytkowników i grupy ułatwiając konfigurację polityk.

Funkcjonalność

Antyspam

Serwis reputacyjny z zaimplementowanym monitorem kampanii spamowych oparty na opatentowanej technologii wykrywania powtarzających się wzorców

Zaawansowane techniki wykrywania spamu: RBL, heurystyka, sprawdzanie SPF, DKIM, DMARC

Blokowanie spamu i malware’u w czasie transakcji SMTP

Wykrywanie fałszywych linków w wiadomościach email

Globalne czarne- i białe listy dla domen i adresów

Weryfikacja odbiorcy w oparciu o konto w Active Directory

Skanowanie malware’u

Skanowanie ruchu pocztowego SMTP oraz POP3

Komercyjny silnik antywirusowy

Skanowanie skompresowanych archiwów przesyłanych w załącznikach niezależnie od liczby spakowań

Skanowanie wiadomości poczty typu embedded

Blokowanie podejrzanych i niechcianych plików w oparciu o sprawdzanie poprawności budowy MIME

Kwarantanna nieskanowalnych lub zbyt dużych wiadomości

Filtrowanie poczty dla nieograniczonej liczby domen pocztowych i skrzynek

Szyfrowanie

Niezauważalne dla użytkowników szyfrowanie i deszyfrowanie poczty SMTP

Zupełnie transparentne, bez konieczności instalacji dodatkowego software’u czy oprogramowania klienckiego

Wsparcie dla S/MIME, OpenPGP oraz TLS

Skanowanie treści/malware’u również dla zaszyfrowanych wiadomości

Centralne zarządzanie – bez potrzeby dodatkowej dystrybucji kluczy czy certyfikatów

Możliwość szyfrowania wiadomości przez dodatek do Microsoft 365.

Zarządzanie

Codzienne rozsyłane raporty z kwarantanny poczty użytkowników

Konfigurowalny Portal Użytkownika do samodzielnego zarządzania pocztą dostępny w 15 językach

Anonimizowane raporty w celu zapewnienia poufności danych osobowych

Ponad 50 gotowych zintegrowanych raportów

Eksport raportów do plików PDF lub CSV

Codzienne raporty wykonawcze dostarczane pocztą elektroniczną

Konfigurowalna stopka wiadomości i informacje prawne o firmie

Kreator instalacji i rzetelna pomoc kontekstowa

Korzyści

Zwiększa produktywność pracowników poprzez utrzymywanie ich skrzynek bez niechcianej poczty

Chroni użytkowników przeciwko kradzieżom ich tożsamości i innymi niebezpiecznymi zdarzeniami

Zapobiega przestojom w sieci korporacyjnej oraz utracie danych spowodowanych infekcjami przez malware

Redukuje ryzyko odpowiedzialności prawnej poprzez automatyczne szyfrowanie poczty

Zmniejsza obciążenie łączy internetowych poprzez wczesne odrzucanie wiadomości

Redukuje dzienny nakład pracy administratora umożliwiając użytkownikom zarządzanie kwarantanną

Sophos Email, przegląd dostępnych licencji:

 

Fukncjonalność Opis Funkcjonalności Sophos Email
Standard

Sophos Email
Advanced

Kompatybilność z dostawcami usług E-mail Rozwiązanie kompatybilne z wszystkimi serwisami E-mail, włączając Google Workspaces Gmail oraz Microsoft 365:
– Miscrosoft Exchange Online i Microsoft 365
– Microsoft Exchange 2003 oraz wersje późniejsze
– Google Workspaces Gmail
Wsparcie nie ogranicza się do tych platform — prosta konfiguracja MX’ów to wszystko, czego potrzeba, aby Sophos Email był kompatybilny ze wszystkimi usługami E-mail, którymi zarządza.
+ +
Integracja z systemem poczty Microsoft 365 Przepływ poczty następuje poprzez bezpośrednie połączenie Microsoft 365 z Konsolą Sophos Central, bez konieczności przekierowywania rekordów MX.
Rozwiązanie to gwarantuje szybszy czas przetwarzania wszystkich wiadomości e-mail, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów ochrony.
+
Synchronizacja z Active Directory i Azure Active Directory Synchronizacja z AD i Azure AD umożliwia przeniesienie lokalnych środowisk Active Directory lub Exchange do chmury:
– AD Sync automatycznie synchronizuje użytkowników z Sophos Email
– jeśli firma przeszła na wariant chmurowy zapewniane jest pełne wsparcie aktualizacji danych w AD

+ +
Ręczne wpisywanie aliasów mailowych Możliwość ręcznego dodawania aliasów do rejestru, gdy Active Directory jest niedostępny + +
Portal samoobsługowy dla użytkowników końcowych Sophos Email zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do następujących narzędzi:
– zarządzanie wiadomościami email, które zostały poddane kwarantannie (akceptuj/usuwaj wiadomości)
– zarządzanie zasadami dot. listy dozwolonych i zablokowanych wiadomości
– przeglądanie wiadomości w przypadku awarii za pomocą awaryjnej skrzynki odbiorczej

+ +
Polityki grupowe, domenowe i użytkownika Intuicyjne tworzenie unikalnych zasad bezpieczeństwa dla grup, użytkownika oraz całej domeny.

+ +
Lokalizacja serwerów Spełniając wymagania dotyczące zgodności danych, skorzystaj z możliwości wykorzystania serwerów w:
– Wielkiej Brytanii,
– Stanach Zjednoczonych,
– Niemczech.

+ +
Buforowanie gwarantujące bezpieczeństwo maili W przypadku zakłóceń występujących na poczcie Microsoft lub Google Cloud, e-maile odbiorcy są automatycznie kolejkowane w usłudze Sophos E-mail, a następnie dostarczone po przywróceniu usługi (przez 5 kolejnych dni następuje próba dostarczenia wiadomości)

+ +
Całodobowy dostęp użytkownika do awaryjnej skrzynki odbiorczej Dostęp do odczytu przetrzymywanych wiadomości e-mail jest zapewniany z awaryjnej całoodobowej skrzynki odbiorczej w poratlu użytkownika końcowego.

+ +
Alerty administratora Alerty przychodzące, w przypadku awarii zewnętrznego dostawcy usług poczty e-mail, gdy poczta nie może zostać dostarczona na serwer + +
Antyspam, antywirus i wykrywanie phisingu Filtrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej w celu blokowania niechcianych wiadomości e-mail:
– filtrowanie maili na podstawie reputacji zatrzumuje 90 % spamu,
– resztę powstrzymuje silnik antyspamowy, który powstrzymuje również ataki phisingowe.
– Sender Genotype, nowa technologia filtrowania maili na podstawie reputacji, eliminuje spam związany z botnetami na poziomie połączeń IP poprzez monitorowanie żądań połączeń i odrzucanie tych, które wykazują oznaki połączeń botnetowych.
– Sophos Delay Queue zapewnia ochronę przed spamem, który pomija filtry antyspamowe.

+ +
Kwarantanna Email Dzięki łatwym w użyciu, wstępnie ustawionym elementom sterującym Sophos Email istnieje możliwość ustawienia zasad kwarantanny wiadomości, dzięki czemu można zabezpieczyć firmę w ciągu kilku minut. Oprócz tego, portal użytkownika końcowego umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości e-mail na żądanie, zawierające podsumowanie działań związanych z kwarantanną. + +
Lista dozwolonych i zablokowanych nadawców Polityki dozwolonych oraz zablokowanych nadawców umożliwiają administratorom ograniczanie wiadomości pochodzących z określonych adresów e-mail, adresów IP i domen, włączając w to wsparcie dla wildcardów, umożliwiając blokowanie domen najwyższego poziomu na terenie kraju. Użytkownicy mają możliwość aktualizacji i personalizacji swoich list dozwolonych i zablokowanych nadawców z poziomu wiadomości mailowych.

+ +
Autentykacja SPF, DKIM i DMARC Sender Policy Framework (SPF) – identyfikacja adresów IP upoważnionych do wysyłania wiadomości E-mail z domeny.

Domain Keys Identified Mail (DKIM)- zapewnia kryptograficzny dowód, że zsotała wysłana od okręslonego nadawcy i nie została naruszona.

Raportowanie i zgodność uwierzytelnienia wiadomości w domenie (DMARC) – określa co zrobić, gdy wiadomości nie przejdą procesu uwierzytelnienia SPF i DKIM

+ +
Sprawdzanie anomalii nagłówka wiadomości – Wykrywanie anomalii nagłówka, polega na identyfikacji czy wyświetlana nazwa nadawcy jest taka sama jak wewnętrzna nazwa użytkownika

+ +
Microsoft 365 nieprzerwana ochrona Ciągła kontrola zawartości poczty pod kątem zmiany statusu znajdujących się w wiadomościach adresów URL, które stały się niebezpieczne +
Ochrona przed ukrytym phisingiem – Porównuje wyświetlaną nazwę przychodzących wiadomości e-mail z nazwami firm, pod które często podszywają się hakerzy stosujący phising. Mechanizm sprawdza zgodność danych z maila z danymi osób pełniących w danych firmach ważne funkcje.
– Analiza nazw podobnych domen, w celu identyfikacji domeny właściwej
– Podejrzane wiadomości mogą być blokowane, poddawane kwarantannie, oznaczone ostrzeżeniem w temacie lub mogą mieć dodany baner z bezpośrednim linkiem do listy zablokowanych wiadomości na poziomie użytkownika

+
Ochrona Time-of-click URL Ponowne zapisywanie adresów URL w celu sprawdzenia reputacji linków – blokowanie ukrytych, opóźnionych ataków +
Sophos Sandbox Sandbox jest w stanie wykryć znane i nieznane złośliwe oprogramowanie oraz niechciane aplikacje przed ich uruchomieniem.

+
Szyfrowanie poczty e-mail (TLS, S/MIME, poczta wysyłania) Automatycznie skanuje treść wiadomości i załączniki w poszukiwaniu poufnych danych, umożliwiając łatwe ustalanie zasad blokowania lub szyfrowania wiadomości za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dodatkowo umożliwia użytkownikom samodzielne szyfrowanie za pomocą dodatku do Microsoft 365.
– Szyfrowanie podczas wysyłania chroni całą wiadomość e-mail lub załączniki
– Wymuszone szyfrowanie TLS zapobiega podsłuchiwaniu wiadomości podczas przesyłania
– Możliwość dodania podpisu cyfrowego, aby zweryfikować tożsamość nadawcy za pomocą S/MIME.
+
Szyfrowanie wiadomości e-mail (przy odbieraniu poczty) Dostępne w wersji Sophos Email Advanced, opcjonalne pełne szyfrowanie portalu internetowego umożliwia użytkownikom zarządzanie, odczytywanie i odpowiadanie na zaszyfrowane wiadomości przy użyciu bezpiecznego interfejsu użytkownika.

Dodatek
Zapobieganie utracie danych Zaawansowane metody zapobiegania utracie danych i kontrola zawartości zapobiegają naruszeniom danych dzięki szyfrowaniu wiadomości e-mail w oparciu o polityki. Tworzenie wieloregułowych DLP dla grup i użytkowników indywidualnych, w celu zapewnienia ochrony poufnych informacji o finansach, stanie zdrowia oraz innych poufnych danych, we wszystkich wiadomościach e-mail i załącznikach.
+