Skuteczniejszy mechanizm obrony niż zdalny dostęp VPN

Sophos ZTNA zapewnia łatwiejszy w obsłudze i skuteczniejszy mechanizm ochronny niż zdalny dostęp VPN. Już teraz wiele firm z powodzeniem korzysta ze zdalnego dostępu nowej generacji za pomocą podejścia Zero Trust Network Access. W porównaniu ze zdalnym dostępem VPN, ZTNA zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, dokładniejszą kontrolę, a jednocześnie gwarantuje komfort pracy użytkownikom końcowym.

  • zapewnia uproszczony, zintegrowany i bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych
  • uniemożliwia użytkownikom swobodne poruszanie się w sieci przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępu tylko do autoryzowanych aplikacji
  • przejrzysty bezklientowy dostęp do aplikacji webowych
  • pełna kontrola dostępu do aplikacji
  • dyskretna formuła (użytkownicy końcowi nawet nie zauważą, że objęci są mechanizmami ochronnymi).