Wymiana w czasie rzeczywistym informacji między zaporą sieciową a urządzeniami końcowymi

Ataki na sieci stają się coraz bardziej zaawansowane, rozwiązania bezpieczeństwa muszą stale dotrzymywać im kroku. Sophos rewolucjonizuje systemy bezpieczeństwa synchronizując ochronę sieci z ochroną urządzeń końcowych, zapewniając bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Synchronizacja systemu bezpieczeństwa

Ochrona przed zagrożeniami wymaga współpracy między wszystkimi rozwiązaniami bezpieczeństwa, które działając jako jeden system ochronią użytkowników i dane firmy. Sophos Security Heartbeat umożliwia wymianę informacji o zagrożeniach między urządzeniami końcowymi i zaporą sieciową. Pozwala to na synchronizację rozwiązań, które poprzednio działały niezależnie od siebie, gwarantując skuteczniejszą ochronę przeciw złośliwemu oprogramowaniu i atakom ukierunkowanym.

Błyskawiczne wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

Zapora sieciowa bezzwłocznie informuje o jakiejkolwiek podejrzanej aktywności w sieci. Dzięki Security Heartbeat oprogramowanie Sophos Firewall OS szybko i automatycznie przekazuje systemowi szczegóły dotyczące wykrytego zagrożenia, a elementy infrastruktury Sophos chroniące konkretne urządzenie końcowe natychmiast wykorzystują te dane do rozpoznania niebezpiecznych procesów.

Aktywna identyfikacja zagrożonych systemów

Choć adresy IP ułatwiają komunikację, nie pomagają w identyfikacji zagrożonych komputerów. Security Heartbeat dba o to, by zapora sieciowa dysponowała wszystkimi niezbędnymi informacjami: nazwą komputera, z którego pochodzi nieprawidłowa aktywność, nazwą zalogowanego na nim użytkownika oraz ścieżką dostępu do pliku powodującego szkodliwe działania. Dzięki temu administrator może od razu skupić się na rozwiązywaniu problemu zamiast jego wykrywaniu.

Automatyczna reakcja na zagrożenie

Połączenie się zainfekowanego komputera z Internetem może być zgubne w skutkach i doprowadzić m.in. do wycieku poufnych danych lub przejęcia kontroli przez hakera. System nie dopuści do takiej sytuacji, automatycznie odizolowując zaatakowany komputer. Wszystkie urządzenia udostępniają swój bieżący status bezpieczeństwa oprogramowaniu Sophos Firewall OS, które natychmiast ogranicza działalność narażonego systemu lub zupełnie go odizolowuje.

Natychmiastowy podgląd statusu bezpieczeństwa

Powiadomienia dostarczają istotnych informacji, ale czasami potrzebny jest obraz stanu bezpieczeństwa całego systemu. Security Heartbeat umożliwia szybki podgląd statusu bezpieczeństwa wszystkich urządzeń końcowych w sieci. Za pomocą kolorów na bieżąco informuje, które systemy wymagają natychmiastowej interwencji (czerwony), którymi można się zająć później (żółty), a które są bezpieczne (zielony).

Prosta synchronizacja

Aby móc w pełni korzystać z zalet Security Heartbeat, potrzebne są rozwiązania Sophos nowej generacji do ochrony urządzeń końcowych oraz zapora sieciowa nowej generacji z oprogramowaniem Sophos Firewall OS. Zsynchronizowana ochrona nie wymaga dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Wystarczy wprowadzić dane uwierzytelniające Sophos Cloud do konsoli zapory sieciowej, a Security Heartbeat zostanie automatycznie skonfigurowany.